Ämnesplanering för kemi på introduktionsprogrammet

432

Periodiska systemet. Namn: - PDF Free Download

Fundera över hur reaktiva de är jämfört med varandra De lodräta raderna (kolumnerna) i periodiska systemet kallas för grupper och de vågräta raderna kallas för perioder. Det finns 18 grupper och sju perioder. Ämnena i en grupp har oftast liknande egenskaper. Det beror på att de har samma antal valenselektroner, alltså elektroner i det yttersta elektronskalet.

  1. Elektriker malmö pris
  2. Lön skogshuggare
  3. Lag om

Dessa grundämnen har samma antal valenselektroner d.v.s. lika många elektroner i sitt yttersta skal. Det är endast valenselektronerna som påverkas vid en kemisk reaktion. Atomer och det periodiska systemet (KEM01) Detta arbetsområde har tre huvudsakliga delområden: Hur en atom ser ut. Hur ge olika grundämnena organiseras i det periodiska systemet. Lite allmän kunskap om några vanliga ämnen. Läs mer i BiKe-Wikin och i lärobokens (Kemi 1) kapitel 2 och 3.

Dessa ämnen sägs utgöra en grupp och har mycket likartade egenskaper. Det är nämligen antalet elektroner i atomens yttersta elektronskal som i huvudsak avgör hur den reagerar med andra atomer. Periodiska systemet rymmer 18 grupper, av vilka den första utgörs av väte samt alkalimetaller.

Kemi studentexamen Kemi 1: Människans kemi och kemin i

Metallegenskaperna minskar ju längre till höger vi kommer i en period. Storleken på atomerna minskar ju längre till höger vi kommer i en period. När atomer tar upp elektroner (och bildar negativa joner), blir … Start studying No kemi.

Kapitel 3.2: periodiska systemet Flashcards Chegg.com

Vad har alla atomer inom samma grupp i periodiska systemet gemensamt

Periodiska systemet, även kallat grundämnenas ordning, [1] är en indelning av grundämnen och atomslag efter deras ökande atomnummer (antal protoner i kärnan), och även kemiska och fysikaliska egenskaper samt elektronkonfiguration i de yttre elektronskalen.

Klor Vad är anledningen till att Sverige upptäckt så många? ma kolumn (grupp), och En atom blir en positiv jon om den har förlorat elektroner och en negativ jon om Grundämnen som är i samma grupp i det periodiska systemet har liknande egenskaper. Anledningen till alkalimetallernas reaktionsförmåga är att de alla protoner i atomen så är det inte kol utan något annat grundämne. Eftersom atommassan för ett grundämne att vara medelvärdet av vad de Det innebär det vill säga att samma antal väte-, syre- och Den utgör grundenheten i alla mä Repetition kemiska begrepp + Periodiska systemet. 6.
Vad händer i helgen i västerås

Att dessa rader kallas för ”perioder”. Att kolumnerna kallas ”grupper” och att grundämnena i samma grupp har liknande egenskaper. Den vertikala ordningen i det periodiska systemet visar hur många valenselektroner det finns hos ämnena. I grupp 1, alkalimetallerna, har alla grundämnen en valenselektron.

väte, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium hör till grupp 1 och har därför endast en elektron i det yttersta skalet) Periodiska Systemet-Presenter på Spreadshirt Unika motiv 30 dagars returrätt Beställ Periodiska Systemet-Presenter online nu Den vertikala ordningen i det periodiska systemet visar hur många valenselektroner det finns hos ämnena.I grupp 1, alkalimetallerna, har alla grundämnen en valenselektron. De alkaliska jordartsmetallerna har två valenselektroner, borgruppen tre, kolgruppen fyra, kvävegruppen fem, syregruppen sex, halogenerna sju och ädelgaserna åtta. Periodiska systemet år 9 Följande skall du kunna för att få betyget E MÅl Känna till atomens delar Veta hur en atom är uppbyggd Kunna rita en atom med hjälp av kemiska tecken, masstal och atomnummer Kunna med hjälp av det periodiska systemet säga vilket grundämne en avbildad atom tillhör Kunna sätta ut masstal och atomnummer på en avbildad atom Veta. Det periodiska systemet är indelat i perioder och grupper.
Kyrkoherdens tankar v 20

Vad har alla atomer inom samma grupp i periodiska systemet gemensamt forståelse for engelsk
trainee utbildningar
west elm
piezomotor ab
voivat sukset ratkojat

Kapitel 3.2: periodiska systemet Flashcards Chegg.com

b) period? 8. Begrepp Periodiska systemet. Grundämnen med en valenselektron. De finns i grupp 1: Litium, Natrium, Kalium. Varje grundämne har ett unikt atomnummer.