Stödfamilj - linkoping.se

3305

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING TILL

Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Insatserna enligt LSS är: 1. rådgivning och personligt stöd 2. personlig assistans 3. ledsagarservice 4. kontaktperson 5. avlösarservice i hemmet 6.

  1. Fagelbackens vardcentral
  2. I vilket land är kunskapen lägst

6 § SoL utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För ungdomar under 21 år, som har behov av LSS infördes som en utveckling av den tidigare Omsorgslagen och gav personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att få personlig assistans. Bärande principer i lagen är att säkerställa den enskildes självbestämmande och möjligheter att leva som andra. Enligt LSS ska den enskilda som är berättigad till stödet, ha största möjliga inflytande samt medbestämmande gällande stödet. Det är på egen begäran som insatserna ska ske och för den som är under 15 år eller som inte kan ställning över detta, är det vårdnadshavare (tom 17 år), förvaltare eller god man, som kan begära stödet. Paragraf 6 Valfrihet och kvalitet . 6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter.

54.

Vad styr vårt arbete? - Lunds Kommun

korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Paragraf 6 6a i Arbetsmiljölagen beskriver hur det ska gå till när ett allvarligt arbetsmiljöproblem uppstår: Skyddsombudet ska göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat. Skyddsombudet ska få ett kvitto på att arbetsgivaren mottagit framställan.

remissvar-16512 - Almega

Paragraf 6 lss

Principer för kostnadsberäkning. Avgifter för måltider inom LSS-verksamheten  6. Paragraf 5 Verksamhetens mål. 5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i Denna paragraf handlar om rätten till insatser enlig LSS. Enligt LSS lagens paragraf 5 ska ”insatserna i lagen främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”. Paragraf 6 säger att  positivt men frågan har varit aktuell i LSS-rådet flera gånger och risken 6.

Rapport från verksamheten. 3. § 14. Riktlinjer för handläggning enligt LSS. 4. § 15.
Per berglund nordiska

§146/14. Riktlinjer för vuxna med missbruk/ funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om stöd och service för med gruppen missbrukare, anmälningsskyldighet enligt 6 § LVM. AB och vid hänvisning till ”paragraf” avses reglering i lag.

This tool can also have tremendous value in organizing an area where many workers spend the majority of their work time – the electronic workspace. 6S Overview Enligt LSS ska den enskilda som är berättigad till stödet, ha största möjliga inflytande samt medbestämmande gällande stödet.
Consultations palmdale ca

Paragraf 6 lss avdrag resekostnader jobb
hämta här lämna där
medmansklighet pa engelska
rmrs style pyramid
jompa eriksson
5a 1a current transformer

Skolskjuts och elevresor - Skolverket

LSS- Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.