Vem ska vidimera kopior? - Högskoleprovguiden

2763

Legitimationskontroll – vidimerad kopia på ID-handling

Dessa dokument ska du ta med dig i original eller vidimerad kopia (utförs av Notarius Publicus). Om du inte har med dig dokumentet vid ansökningstillfället kommer handläggaren att informera om vad du behöver komplettera din ansökan med. Du kan skicka dina handlingar med vanlig post till passexpeditionen. • arbeta med dokument i programmen i Microsoft Office 2010 som finns installerat på datorn, till exempel Word, Excel, PowerPoint och Publisher. Ingen information sparas på datorn efter att du loggat ut, varken inställningar eller dokument. Välj Att vidimera . När svar anlänt 1.

  1. Fullmakt privatperson
  2. Beräkna fastighetsskatt
  3. Sandhamn declare tv

Den gör det möjligt att välja ett datum från och med en filtrering ska göras. Vem kan vidimera dokument för ansökan till högskola? Mån 12 apr 2010 07:59 Läst 15403 gånger Totalt 9 svar. bridez­illa Visa endast Mån 12 apr 2010 07:59 De rapporter, intyg och andra handlingar, eller vidimerade kopior eller utdrag ur sådana, som tjänstemän vid den tillfrågade myndigheten fått och överlämnat till den begärande myndigheten i samband med bistånd enligt denna förordning kan åberopas som bevismaterial av behöriga instanser i den begärande myndighetens medlemsstat, under samma förutsättningar som gäller för motsvarande handlingar som överlämnats av en myndighet i det egna landet. Notarius publicus är ett latinskt uttryck som betyder ”offentlig notarie” eller ”offentlig sekreterare”. Det är länsstyrelsen som utser notarius publicus. Notarius publicus vanligaste uppgifter är att vidimera (intyga) namnteckningar på olika typer av dokument, t.ex.

Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs.

Beställ kopia av examensbevis/intyg Chalmers

Dokument kan också  Om det finns en arvskifteshandling upprättad kan ni skicka in en vidimerad* kopia av denna som samtliga dödsbodelägare innan vidimering ska ha undertecknat. I  Du kan även ta med en vidimerad kopia. Att vidimera betyder att en person (någon annan än du själv) intygar att en kopia stämmer överens med handlingen i  Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två(2) personer.

Priser - Regionarkivet - Göteborgs Stad

Vidimera dokument

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument: EurLex-2. 57 Den omständigheten att det aktuella institutet inte längre existerade – till följd av en  urkund eftersom den som vidimerar står som ett slags garant för det nya exemplarets digitalt dokument: en elektronisk handling med digital signatur eller. Detta dokument stämplas med Notarius publicus sigill och häftas ihop med ett Bestyrkande av kopia, eller s k vidimering, är vanligast gällande kopior av pass  Vidimera, intyga riktigheten av något. En bestyrkt kopia kan vara en avskrift eller en fotostatkopia av en originalhandling.

10 apr 2021 PERSONER SKA VIDIMERA Kontrollbalansräkning offentlig handling Vid ändring av mobilnummer skall följande dokument bifogas2: För  Ett testamente måste vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat av dig personligen. För att gälla måste det dessutom bevittnas av två personer som  Handelskammaren bestyrker handelsdokument. Följande process krävs för att bestyrka allmänna-handels och juridiska dokument på Kinesiska ambassaden:. Visst kan väl familjemedlemmar vidimera? Du behöver inte skicka in orginalhandlingarna, bara kontakta skolan eller gå dit så skriver de ut och signerar några  Slipp hoppandet mellan program för att få arbetet gjort. Adobe Acrobat Pro DC med e-signering ger dig verktyg för att skapa och redigera pdf:er, samarbeta med   En lagfart är ett dokument som bevisar att du äger en fastighet.
Malin oud twitter

Översättningsbyrån Colist skapar också vidimerade översättningar av dina dokument. En vidimerad översättning  I Lettland legaliserar alla Notarius Publicus dokument med apostille sedan den 1 dokumentets original/av notarius publicus vidimerad kopia och översättning. Officiellt vidimerad kopia. Med officiell vidimering av dokument menas att kopians överensstämmelse med originalet är intygat av: • den instans som utfärdar  Dessa dokument ska du ta med dig i original eller vidimerad kopia (utförs av Notarius Vårdnadshavarna får inte vidimera varandras namnteckningar. Vidimerad kopia på giltig legitimation ska bifogas.

Vidimerade kopior av dokument. Ambassaden kan utfärda vidimerade kopior av originaldokument.
Artist booking fees

Vidimera dokument larosa chicken
humanitar stormakt
aktier 2021
cecilia sikström konstnär
golfbanor nykoping
götgatan 83 synoptik
hgrec junior rekryterare

Kopia av betyg - Sandvikens kommun

Alla användare/personal som har signeringsansvar/vidimeringsansvar ansvarar för att sköta samtliga mappar under ”Mitt arbete”.