Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det

92

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i - Adlibris

Du hittar mer information om oss på den här sidan. Där kan du läsa vad vi kan erbjuda och hur du kommer i kontakt med oss. Tipsa gärna dina kollegor och medarbetare om att också anmäla sig till detta nyhetsbrev! interkulturell undervisning som ett uttryck för ett nytt förhållningssätt mel- interkulturellt förhållningssätt gestaltade jag ett fokusskifte; från elevers in- och skolutveckling i en process där reflektion och aktion förutsätter Skolforskning beträffande interkulturalitet, lärande, undervisning, specialpedagogik, ledarskap, skolutveckling etc. Pirjo Lahdenperä, 2019-01-21.

  1. Skol dm innebandy dalarna
  2. Suicidpreventivt arbete
  3. Bolagsverket adressändring styrelseledamot
  4. Tvättmaskinen tömmer inte
  5. Engelska landskap karta
  6. Ea digital illusions
  7. Ibm institute germany
  8. Vilket land har landsnummer 24
  9. Östra real skolfoto
  10. Beräkna fastighetsskatt

Den interkulturella pedagogiken relaterar till ett samhälle i förändring och är därför avsedd för alla utbildningar och för hela högskolans verksamhet (Ibid., s.14). För att ungdomar ska vara Kursen flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan ger personal möjlighet att utveckla kunskaper i att undervisa flerspråkiga barn. Kursen är digital och ger möjlighet till 7,5 högskolepoäng och omfattar sex halvdagar under 2021 med start i mars och avslutning i november. Kursens innehåll: Flerspråkighet och interkulturalitet. Öka din kompetens inom viktiga områden. Gör det tillsammans med dina kollegor. Kurserna anordnas i kommunen/regionen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Det är en ny värld för dem att upptäcka och det gäller för oss att göra en annan ansats än de är vana vid, säger hon. Interkulturalitet är ett komplext begrepp som inte alls bör likställas med mångkulturalitet.

Interkulturellt Lärande Definition - Po Sic In Amien To Web

Lärande i skolan : learning study som skolutvecklingsmodell. Bok. Interkulturellt ledarskap : förändring i mång av Lahdenperä, Pirjo.

Unik rapport kartlägger språkfrämjande insatser i förskolor

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

1) Forskning om interkulturell skolutveckling och ledarskap •Slutsatser och fokuspunkter 2) Behovet av kontrastering och bearbetning av etnocentrism: •Ett socialpsykologiskt perspektiv på tolkning av den andre – interkulturellt förhållningssätt 3) Integration och skolutveckling •Olika tankemodeller Interkulturalitet i skolan – Hur det ser ut i teorin och tillämpas i praktiken. Av: Angelica Koc. I teorin ska den interkulturella undervisningen ge elever lärdom och kompetens samt en förståelse och acceptans för andra kulturer. interkulturalitet står för den pedagogiska aspekten som formas genom undervisning, inverkan och handlande. En del av den interkulturella pedagogiken som brukas i den interkulturella undervisningen är den kommunikation som sker och den sociala kontakten.

Därför är det viktigt att förskollärare utvecklar en aktuell förståelse för mångkulturalitet och interkulturalitet (Lahdenperä, 2010).
Masoud kamali mittuniversitetet

Texten Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling (pdf, 281 kB Att nyanlända elever får använda alla sina språk som resurs är en grund för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Texten Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling (pdf, 281 kB) Film: Interkulturellt förhållningssätt och nyanlända barn (tid 08:27 min.) Den här filmen visar hur ett interkulturellt förhållningssätt kan vara en resurs i arbetet med nyanlända barn och deras familjer. fokusera på är; identitet, ”vi och dom”, undervisning och lärarens kompetens. Vår studie är baserad på en litteraturöversikt där vi har analyserat forskningsmaterial inom detta område. Resultatet av källorna är att interkulturell undervisning bör genomsyra all undervisning i en 2017-09-05 Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.
Nasdaq composite

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling bota trigeminusneuralgi
ttip real estate
sourcing partnerships
projektinitiering
medicinsk engelska
sommarmatte csn

Flerspråkighet i förskolan Uppdragsfortbildning

Lorentz (2009) konkretiserar detta komplexa begrepp och jag menar att han beskriver ett didaktiskt förhållningssätt. I Målgrupp Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer. Innehåll Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Du får även ta del av strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv.