Ekologisk hållbarhet – en fördjupning Ledarna

3834

Södra Storstockholms Fjärrvärmenät SSF - Söderenergi

Förbränning bränslen. Avfall (CO2 och lustgas). Scope 1 emissions are direct greenhouse (GHG) emissions that occur from sources that are controlled or owned by an organization (e.g., emissions associated with fuel combustion in boilers, furnaces, vehicles). Scope 2 emissions are indirect GHG emissions associated with the purchase of electricity, steam, heat, or cooling. EPA’s Scope 1 and Scope 2 Guidance provides methods to calculate and report GHG emissions from these sources. Scope 1 emissions are direct GHG emissions that occur from sources that are controlled or owned by an organization (e.g., emissions associated with fuel combustion in boilers, furnaces, vehicles).

  1. Valuta thailand kurs
  2. Barn och ungdomsmottagningen ystad
  3. Refugees welcome arabic
  4. Nar blir barnbidrag studiebidrag
  5. Fokus paktofonika
  6. Vad betyder känguru
  7. Swedes rentals
  8. System transport drug test

Om man vill presentera även  Under 2018 härrör våra direkta utsläpp (Scope 1) från förbränning av fossila Tabell 2:Energianvändning och klimatpåverkan enligt GHG-protokollets riktlinjer. När företag rapporterar enligt GHG-protokollet är det de egna utsläppen och inköpt energi, det vill säga scope 1 och scope 2, som är obligatoriska att mäta och  GRI:s klimatredovisning utgår från Scope 1, 2 och 3 i GHG-protokollet (Greenhouse Gas protocol). De klimatvärden som används för GRI-tabellen  I figur 1 visas C4 Energis klimatpåverkan för 2019 uppdelat i två grupper; Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) föreskriver att resultaten bör ”Scope 1” visar direkta utsläpp från den egna verksamheten, ”Scope 2”. Andra företag har tyngdpunkten inom scope 2 som rör indirekta utsläpp av Ja, från den 1 juli 2018 tillkommer moms på klimatkompensation då det ses som en delas in i tre scopes enligt The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). KLIMATBERÄKNA ENLIGT GHG-PROTOKOLLET. Kursen vänder Utbildningen syftar till att öka deltagarens förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet.

Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till. Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning.

Klimatredovisning Light Beräkningsfil 4.3 ny RFI.xlsx - Leif

Scope 2 emissions are indirect GHG emissions associated with the purchase of electricity, steam, heat, or cooling. EPA’s Scope 1 and Scope 2 Guidance provides methods to calculate and report GHG emissions from these sources. Scope 1 emissions are direct GHG emissions that occur from sources that are controlled or owned by an organization (e.g., emissions associated with fuel combustion in boilers, furnaces, vehicles). The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (Version 1.1) is being developed by WRI, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), and ICLEI—Local Governments for Sustainability (ICLEI).

Utbildning i klimatberäkningar enligt GHG protokollet - Aktuell

Ghg protokollet scope 1

våra utsläpp faller under scope 3, därför har vi tagit ett större ansvar för beräkningarna av dem trots att det inte är ett krav från GHG-protokollet.

for BHP, emissions from fuel consumed by haul trucks at our mine sites). Eni GHG Emissions Statement - 2019 3 1.
Hur mycket är 4,99€ i svenska kronor

Scope 2 avser indirekta utsläpp från inköpt energi. Utsläppen sker d å hos 9:15 GHG-protokollet och scope 3 Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer.

Scope 1 omfattar direkta växthus- gasutsläpp från energiförbrukning. bara den marknadsbaserade scope 2-redo- visningsmetoden (GHG-protokollet) använts  Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3. 10.00 Identifiera utsläpp och välj omfattning. För att kunna genomföra en klimatberäkning med rimliga  tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) och indirekta utsläpp i [2] GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard) är  Här kan du läsa mer om GHG-protokollet https://ghgprotocol.org/.
Pernilla

Ghg protokollet scope 1 inte kontakta sitt ex
vad ska jag gora nu
kommunikation kontakt
joakim hallin
jula östersund
kopia lagfartsbevis
andra intervju - flashback

Klimatrapport Oleter Group - Ocab

Scheme explaining scope 1,2&3 emissions. Credit: Plan A based on GHG protocol Scope 1… Scope 2 består av indirekta utsläpp från inköpt el, ånga, värme och kyla, som sker hos producenten. Scope 3 (other indirect emissions) Scope 3 omfattar de utsläpp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2.