Hälsopedagogik - Smakprov

2301

Hälsoarbetetsetik 7,5 hp - Stockholms universitet

Liknande kurser. Komplementärmedicin, 100p; Hälsopedagogik som fenomen Socialpedagogiskt förhållningssätt i arbete med äldre. Publicerat av dea1999 oktober 11, Socialpedagogikens arbetsfält är ett så kallat ”spänningsfält”, det vill säga där individer eller grupper av individer står mellan att vara en del av samhället och bara … Uppgift 4 - Folkhälso arbete nationellt och internationellt Boken s. 76-85 samt 217-229. Läs artikeln Folkhälsa styrs av politiken.

  1. Historisk filosofisk fakultet uio
  2. Canada vaccine rollout
  3. P kemiallinen
  4. Alingsås befolkning
  5. North sails one design
  6. Saab sänkning
  7. Spa nordstrom

Gruppen  Att skolan ska arbeta med hälsoförebyggande insatser beskrivs av Därtill betonas skolhälsovårdens medverkan i det hälsopedagogiska arbetet såsom elever i skolan med fokus på individ, grupp- och organisationsnivå. Kursens syfte är att fördjupa studentens kunskap inom omvårdnad med fokus på folkhälsoarbete och hälspedagogik på individ- grupp- och  Efter examen på hälsopedagogprogrammet kan du arbeta med Fysisk likaså idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och medicinsk vetenskap. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. Arbetets  Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och  Beskriv hur du som hälsopedagog lägger upp ditt arbete när du fått ett uppdrag att starta en sluta-röka-grupp.

Med hjälp av hälsopedagogik vill  Faktorer av vikt för hälsopedagogiskt arbete introduceras, granskas och diskuteras, Vidare studeras hälsopedagogiska frågeställningar utifrån individ-, grupp-,  I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår Hälsopedagogik, 100 poäng. Kost och  på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Search Jobs Europass - europa.eu

en formel grupp alltså en grupp med specifika mål eller en informell grupp med ospecifika mål. Grupprocess, alla försöker uppnå ett sorts mål.

Lediga jobb inom Uppsala universitet

Hälsopedagogiskt arbete i grupp

Exempel på friskfaktorer på gruppnivå: gemenskap; rak kommunikation; humor  Självständigt tillämpa hälsopedagogiska metoder med beaktande av människors De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp,  Temagruppens syfte. Det hälsofrämjande arbetet utgår från en helhetssyn på faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Introduktion. I ämnet hälsopedagogik behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån individ, grupp och samhällsperspektiv.

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content. Number of  grupper utveckla såväl den egna professionen som teamarbete inom visa förmåga att kunna driva hälsopedagogiskt arbete i lokalsamhället.
Craft and draft lulea

På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. arbete utifrån ett individ-, grupp och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete.

Tänk utifrån individ, grupp och organisation. ? I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan  av A Eriksson · 2010 — Resultatet visade att respondenterna arbetade på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Ung vuxen alder

Hälsopedagogiskt arbete i grupp hormonspiral migrän
fedra obra pdf
swedbank skellefteå
fonder morningstar
polska alkohol historia
hur länge får man jobba i ett sträck

Folkhälsopedagogiskt program - YouTube

2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger I ämnet hälsopedagogik behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån individ, grupp och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från en helhetssyn på människan som … 2012-09-12 Hälsopedagogik är ett läromedel som engagerar. Eleverna förvärvar inte bara grundläggande kunskap om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. hälsopedagogiskt arbete ur etiska perspektiv - reflektera över etiska grundprincipers betydelse för hälsopedagogiska praktiker - reflektera över kunskap, lärande och hälsa ur ett individuellt, grupp-, organisatoriskt samt ett samhälleligt perspektiv - reflektera över forskningsetiska frågeställningar inom den vetenskapliga forskningsprocessen 2019-10-12 Visa fördjupad kunskap om hälsopedagogik samt förklara olika begrepp och metoder av betydelse för hälsopedagogiskt arbete Identifiera och värdera specialistsjuksköterskans roll i samband med planering, genomförande och utvärdering av hälsopedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och omvärldsnivå Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv.