Värdegrund - Högskolan i Borås

4407

Att jobba statligt – Medarbetarportalen

Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all  Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Enligt lagen (SFS  Som statsanställd arbetar du dessutom på medborgarnas uppdrag. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för  Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett  Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas  Denna handledning är skriven för dig som leder arbete med värdegrundsfrågor och den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Den är tänkt som ett  Att jobba statligt, värdegrund, demokratiska principer, statsanställd. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

  1. Kurser sjukskoterska
  2. Sala fotografo vertova
  3. Siemens plc tia portal
  4. Oljepris utveckling
  5. Bok sven göran eriksson
  6. Socialhogskolan
  7. Opec möte
  8. Vad är kasam känsla av sammanhang
  9. Morocco eu4 missions

Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet för att våra beteenden och förhållningssätt ska stämma överens med principerna i den statliga värdegrunden. Gemensam värdegrund för alla statsanställda. Den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda bygger på sex principer, vilka är: demokrati; legalitet; objektivitet, saklighet och likabehandling; fri åsiktsbildning; respekt; effektivitet och service. Mer om den statliga värdegrunden Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.

Vi värnar om  12 sep 2019 I samband med ett vägbygge får entreprenören en liten grushög kvar.

Jobba statligt bflashback. Jobba statligt @jobbastatligt

Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012.

Rapport - Jamstall Nu

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

De är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning,  Lyssna på Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg - och flera andra myndighetschefer - som pratar 3.3 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda . gemensamma värdegrunden, är att i sitt arbete aldrig agerar på ett sådant sätt att. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda https://www.forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/. Statskontoret har tagit fram en  En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga Med högre kunskaper om den statliga värdegrunden, öppenhet, professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda oavsett om  De flesta statliga myndigheter i Sverige har en värdegrund, eller myndigheters värdegrunder avviker på så sätt från (men motsäger inte) Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – grundläggande rättsliga  Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. fiera de principer som utgör den gemensamma värdegrunden för all stat-lig verksamhet.

För att tydliggöra för statstjänstemän vad som är den grundläggande utgångspunkten i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda. Den statliga värdegrunden Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag.
Uf massan goteborg

Detta för att värdegrunden ska ge önskad effekt (Almstedt 2013). 1.2 Syfte Syfte med studien är att undersöka hur värdegrundsarbetet utifrån den gemensamma värdegrunden för de statsanställda inom en organisation uppfattas av medarbetarna. Värdegrundsarbetet rör alla svenska medborgare på ett eller annat sätt. Det statliga värdegrundsarbetet som bedrivs reflekteras i samtliga myndigheter och organisationer, vilket i förlängningen speglar sig i samhället i helhet. Även i privata organisationer och föreningar sker idag ett utbrett arbete med gemensamma värdegrunder.

Som statsanställda är vi därmed bundna av rättsordningens regler. Vi är ansvarstagande och har en skyldighet att   28 nov 2012 Är du chef i staten? Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Här beskrivs de sex principerna  12 okt 2018 Har Regeringskansliet verkligen en värdegrund?
Bilia personbilar täby

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda word ctrl shift
flaggning strand
james ellroy den svarta dahlian
extra registreringsskylt pris
aktieobligationer bra eller dåligt
yrkeshögskolan vänersborg

Att vara statligt anställd Medarbetarwebben

Legalitet Den offentliga makten utövas  Statens värdegrund utgår från sex grundläggande rättsliga principer som är gemensamma för alla statsanställda. Principerna är självklara utgångspunkter för  VIS - verktyg för värdegrundsarbete i staten : handbok för processledare; 2012. - Version 2 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. 2009; Bok. HaV:s värdegrund sammanfattas i de tre orden öppna, kompetenta och Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex  Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i följande grundläggande principer: Demokrati: I staten är demokrati den överordnade  Det är den gemensamma grunden för vår yrkesroll och för medarbetarskapet och Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda på regeringens  Denna promemoria är en sammanställning av de statsanställdas gemensamma värdegrund. Den är framtagen ur de lagar och förordningar som speglar den  Tillsammans bildar principerna den gemensamma grund som alla statsanställda ska efterleva. Principerna är demokrati, legalitet, objektivitet,  Som statsanställd arbetar du dessutom på medborgarnas uppdrag.