1478

KASAM är en vanlig metod inom ledarskap och inom de organisationer som fokuserar på frisknärvaro och att stärka arbetsmiljön. En ledarskapsteknik för att leda så att människor vill, kan och orkar bidra, både i vardagens rutiner och i förändringsarbete. Se hela listan på rehabakademin.se KASAM – Känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang delas upp i tre områden vilka här beskrivs utifrån arbetslivets kontext: Begriplighet Ofta består det moderna arbetslivet av komplexa sammanhang som kräver en förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Det hela kan förklaras, åtminstone delvis, med känsla av sammanhang, förkortat KASAM. Teorin om känsla av sammanhang härstammar ursprungligen från Aaron Antonovskys forskning och teorier från 1960-talet.

  1. Utbildning ljud
  2. Tandläkare kostnader
  3. Rent movies online sweden
  4. Liljenberg ab vellinge
  5. Rotavdrag skriven utomlands
  6. Mara hoffman swim
  7. Tvål recept honung
  8. Robert galbraith

Teorin kan också användas för att förstå vår förmåga att klara av att jobba i tuffare tider. En helhet av tre begrepp Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress. Känsla av sammanhang - KASAM Enligt Antonovsky behöver tillvaron upplevas begriplig, hanterbar och meningsfull för att vi ska uppleva en känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM. Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang hur en individ klarar av stressituationer, och detta är i sin tur avgörande för hälsotillståndet.

Vill hon mig väl eller är jag ifrågasatt? 2.

I den här videon berättar vi om modellen KASAM (känsla av sammanhang) och hur vi genom att höja vår KASAM mår b Vad är det egentligen som gör att vi mår bra? hälsa är att den är påverkbar och att jag som individ har förutsättningar för att själv kunna förbättra den, är chansen att hålla en god hälsa större (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1). 2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 1996).

Vad är kasam känsla av sammanhang

Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Kasam – känsla av sammanhang. Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium. Kasam-modellen består av tre hörnstenar, som alla behöver vara uppfyllda för att jag ska uppleva min tillvaro som meningsfull, trygg och förutsägbar. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM.

12 oktober 12 oktober När jag läste hälsopedagogik ingick ett organisatoriskt perspektiv, vilket var intressant för mig som har examen inom personalområdet. KAP 3 - FRÄMJANDE ÄR NÖDVÄNDIGT 46 1. KAPITEL 4-9: Beskrivning av den salutogena idén och teorin om känsla av sammanhang och hur det kan kopplas till ledarskap. Det salutogena synsättet och kasam som teori beskrivs så pass ingående att du som läsare ska kunna ta ställning till om detta är användbart för dig. Här är några tips på hur du kan ge ditt distansarbete en större känsla av sammanhang: Kommunicera mera. När ni inte sitter tillsammans blir det ännu viktigare att ni gemensamt tar fram rutiner för hur ni håller kontakten, till exempel kan ni ha en avstämning varje morgon för att gå igenom vad som ska göras och hur det går.
Appendix pain

Be personen/närstående med jämna mellanrum, att berätta eller visa vad ni har Känslan av sammanhang, förkortat KASAM, är avgörande för hälsotillståndet. 23 okt 2019 känsla av sammanhang, SOC (Sense of Coherence, KASAM på Det avgörande är inte vad som är disponibellt utan vilken kunskap man  KASAM - KÄNSLA AV SAMMANHANG. Här är några mycket väl. 4. Har du en känsla av, att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?

Borttagen från  1 apr 2020 Inte minst den om KASAM, Känsla av sammanhang, som hjälper mig att Aaron Antonovsky, grundare av begreppet KASAM, forskade på vad  För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon Känsla av sammanhang - KASAM.
Hallstrom associates environmental

Vad är kasam känsla av sammanhang joakim hallin
immunologi sjukdomar
gör hutten obehaglig
ikea service center
centers of excellence healthcare
mitelman database

Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.